Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn te betalen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. De betaling dient uitsluitend verricht te worden op onze bankrekeningen, waarvan de nummers vermeld zijn op de factuur. Er zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 1% per maand betalingsachterstand. Bovendien zal, in ieder geval van niet-betaling binnen de termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onmiddellijk en forfaitair, bij wijze van strafbeding een bijkomende som, gelijk aan 20% van resterende bedrag, met een minimum van 100€, verschuldigd te zijn. Het feit van het aanvaarden van belastingstermijnen, verhindert de toepassing van deze clausule niet.
  2. Elke annulering van een bestelling zal de betaling van een verbrekingsvergoeding, gelijk aan minimum 10% van het totaal bedrag van de bestelling, tot gevolg hebben. In geval van annulering meer dan 15 dagen na de bestelling, zal de verbrekingsvergoeding minimum 20% van het totaal bedrag van de geannuleerde bestelling bedragen.
  3. De goederen worden portvrij geleverd voor alle bestellingen van minimum 250€ (zonder BTW).
  4. De leveringstermijnen worden slechts gegeven als richtlijn.
  5. Slechts een bijzondere bepaling, welke schriftelijk met de klant overeengekomen is, kan afwijken van deze algemene voorwaarden.
  6. Elke klacht moet schriftelijk geschieden per aangetekend schrijven of gelijkwaardig binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Afwezigheid van klacht binnen deze termijn betekent aanvaarding.
  7. Voor elke betwisting betreffende de bestelling, de levering, de betaling en, op algemene wijze, betreffende alle relaties voortvloeiend uit deze bestelling, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Aanpassingen

We behouden het recht om deze voorwaarden aan te passen of te vervangen. Wanneer dit gebeurt zullen de aangepaste voorwaarden online gepubliseerd worden op deze pagina. Door gebruik te maken van onze diensten en deze website verklaart u deze Algemene voorwaarden en eventuele aanpassingen te aanvaarden.

Contacteer Ons

Heeft u vragen bij deze algemene voorwaarden, gelieve ons te contacteren door bv. het contact formulier in te vullen.